Hlavní choroby a škůdci postihující slivoně:

Mezi níže uvedenými obrázky vyberte příznaky, v odkazu u obrázku najdete popis a postup při léčení konkrétní choroby.

 

Moniliniová hniloba slivoně 

Na plodech hnědé rychle se rozšiřující hnilobné skvrny. Postupná hniloba celých plodů. Hniloba začíná nejčastěji od místa poranění (poškození živočišnými škůdci, krupobitní poškození, praskání plodů). Z napadených plodů mohou patogeny prorůstat do větévek, napadené větévky vadnou a zasýchají. Na napadených plodech vyrůstají za příznivých podmínek béžové polštářky (sporodochia) houby Monilinia fructigena, méně často šedé porosty konidioforů houby Monilinia laxa. Hnijící plody opadávají nebo mumifikují a zůstávají v korunách stromů.

více zde

 

 

Suchá skvrnitost listů slivoně

Na listech okrouhlé 2 – 5 mm velké žlutozelené skvrny, často se světlým okrajem. Postižená pletiva tmavnou a nekrotizují, mezi napadeným a zdravým pletivem se vytváří oddělovací vrstva a zaschlé pletivo vypadává (dírkovitost listů). Silně napadené listy postupně žloutnou a předčasně opadávají. Na podzim v období opadu a po opadu listů patogen napadá pupeny a prorůstá do větévek, kde vytváří okrouhlé nekrotické léze. Napadené pupeny na jaře neraší.

více zde

 

 

Puchrovitost slivoně

Napadené plody rostou zpočátku rychleji, než zdravé, později jsou nápadně větší a prodloužené. Dorůstají velikosti 5 - 7 cm. Často jsou prohnuté nebo nepravidelně zakřivené a nemají vyvinutou pecku. Výjimečně může být napadena jen část plodu. Později se povrch plodů pokrývá bílým až šedobílým povlakem. Povlak tvoří vřecka, v nichž se diferencují askospory. Plody postupně hnědnou, zasýchají a opadávají, část zaschlých plodů může zůstat na stromech až do jara příštího roku.

více zde

  

 

Rzivost slivoně

Na líci listů žlutozelené až žluté drobné hranaté skvrny. Na rubu listů v místě skvrn tmavě hnědé kupky letních výtrusů (uredia), později černohnědé kupky zimních výtrusů (telia) patogenu. Silně napadené listy se kroutí, zasýchají a předčasně opadávají.

více zde

  

 

Svilušky

Na listech drobné světlé skvrnky, při silnějším napadení hnědnutí, deformace a zasýchání listů.  Při silném poškození listů dochází k zastavení růstu letorostů. Především na rubu listů vajíčka, larvy, nymfy a dospělci. Sviluška ovocná je 0,5 – 0,6 mm dlouhá červeně zbarvená. Nespřádá pavučinku. Sviluška chmelová je menší, žlutozeleně nebo žlutohnědě zbarvená. Přezimující samičky jsou červené. Na bocích má dvě nápadné tmavé skvrny.  Spřádá pavučinku. Oba druhy svilušek se často vyskytují také na jabloni a na černém rybízu.  Sviluška chmelová je široce polyfágní, škodí na mnoha druzích bylin i dřevin.

více zde

 

 

Mšice na slivoních

Vrcholky letorostů a listy napadené mšicí švestkovou jsou pokryty bílým voskovým povlakem. Listy jsou menší a dolu svinuté, rub čepelí listů je pokryt souvislými koloniemi voskovými výpotky pokrytých mšic. Letorosty zastavují růst a vrcholy letorostů zasýchají.  Ostatní druhy mšic způsobují kroucení a svinování listů a kroucení a zasýchání vrcholů letorostů. Mšice vylučují sladkou medovici, medovici porůstají saprofytické houby (černě), které vzhledově znehodnocují plody.

více zde

  

 

Pilatka švestková a pilatka žlutá

Pilatka švestková je černá, pilatka žlutá žlutohnědá. Housenice pilatek způsobují červivost mladých plodů slivoní. Napadené plody mají kruhový otvor ucpaný tmavým trusem. Od otvoru vede chodbička směrem k vyvíjející se pecce. Jádro a jeho okolí je vykousané v dutinu s tmavými stěnami. Uvnitř plodu bíložlutá housenice s tmavou hlavou, která nepříjemně zapáchá. Napadené plody opadávají. Na opadlých plodech jsou zřetelné tmavě zbarvené otvory.

více zde

 

Obaleč švestkový

Obaleč švestkový je drobný motýl, jeho housenka je nejčastější původce červivosti slivoní. Na napadených plodech je zpočátku drobný vstupní otvor. Dužnina kolem pecky je vyžraná a vyplněná tmavě hnědým trusem. Mladé napadené plody přestávají růst a opadávají. Plody napadené letní generací škůdce předčasně dozrávají a často dříve opadávají. Uvnitř poškozených plodů růžová housenka s tmavou hlavou a hnědý trus. V místě poškození plodu častý klejotok. Za deštivého počasí poškozené plody infikují houby rodu Monilinia a plody hnijí.

více zde