Mezi ostatními farmářskými produkty našeho Farm Shopu nemůžete minout velkou lednici s pivy z oseckého kláštera. Pivovar Ossegg navazuje na třísetletou tradici a opět vyrábí klasické české ležáky z krušnohorské vody, žateckého chmele a sladu ze severních Čech.

Osecké pivovarnictví je od svého počátku spojeno s cisterciáckým opatstvím. První pochvalná zmínka o oseckém pivu pochází z pera opata Knittla a je datována rokem 1645.  

Filozofii pivovaru dokresluje následujících šest bodů, kterými se přiu vaření piva a jeho distribuci řídí.

1. Zdraví

Pivo je každodenním doplňkem stravy a především potravinou, nikoli prostředkem k opití. Proto je naše pivo plné sladové chuti s vysokým podílem sladového extraktu a vysokou dávkou chmele. Živé kulturní kvasinky, sladový extrakt a antioxidanty z chmele tvoří základ vysokého pufračního potenciálu jako předpokladu dobrého zažívání.

2. Suroviny
Všechna piva jsou nefiltrovaná a vyráběna pouze ze základních surovin, voda, slad, chmel. Snažíme se o to, aby složení bylo co nejjednodušší a v harmonickém souladu všech tří složek. Vaříme z Českých surovin krušnohorské vody, žateckého chmele a sladu ze Severních Čech. 
 
3. Řemeslo
Úzkostlivě respektujeme staré pivovarské řemeslo s využitím moderního výrobního zařízení. Tradiční postupy neurychlujeme ani nijak neupravujeme, vaříme na dva rmuty a kvasíme v otevřených kvasných kádích a dokvašujeme v ležáckých tancích.
 
4. Čistota
Samostatnou kapitolu pivovaru je čistota provozu a sanitace zařízení. Čistota je základní podmínkou pro produkci dobrého piva. Trvanlivost jednotlivých šarží našeho nefiltrovaného a nepasterizovaného piva překračuje běžně 6 měsíců. Standardně však dáváme minimální trvanlivost 30 dní, jelikož jsme přesvědčeni, že pivo je nejlepší čerstvé.
 
5. Čerstvost
Hlavní přínos lokální výroby je dostupnost čerstvého produktu, nedegradovaného filtrací či pasterací. Živé pivo míří přímou cestou na výčep do sudu či lahve. Heslo starých sládků „dvakrát přelejt, potřetí vylejt“ dodržujeme na 100%.
 
6. Sklo
Jedninou správnou alternativou pro pivo jsou vratné obaly ze skla či nerezu. Vše ostatní považujeme za nevhodné a špatné, jak z hlediska ekologie tak z pohledu oxidace piva.