Jsme členem profesního Spolku zahradnických center, skupiny devíti špičkových zahradnických center z celé České republiky. Sdružení ZC klade důraz na kvalitu nabízeného zboží, odbornost prodejců a na českou tradici.

 

Sdružení zahradnických center s.r.o. je servisní společností provádějící obchodní, administrativní a organizační servis pro členy Spolku zahradnických center. Spolek je profesní sdružení fyzických a právnických osob, které se zabývají prodejem celého zahradnického sortimentu s důrazem na rostliny a služby v oboru. Počátek spolupráce sahá do roku 1998 a v nové podobě funguje od 1.1.2016.

 

Smyslem Spolku zahradnických center a Sdružení zahradnických center s.r.o. je:

  • Vzájemná informovanost mezi členskými zahradnickými centry
  • Zvýšení kultury prodeje a kvality nabízeného zboží
  • Sdružení finančních prostředků na společný marketing
  • Pětkrát ročně vydávání Zpravodaje zahradnických center pro bezplatné poskytnutí informací zákazníkům
  • Vzájemná spolupráce s dodavateli za účelem vylepšení odběratelsko-dodavatelských vztahů
  • Podpora prodeje v zahradnických centrech

 

 

Sídlo sdružení a spolku:

 

Sdružení zahradnických center s.r.o.
Lužná 716/2
160 00 Praha 6
IČO: 046 82 785
DIČ: CZ 04682785
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 250848

 

Spolek zahradnických center
Střešovická 465/49, Veleslavín
162 00 Praha 6
IČO: 044 88 156
DIČ: CZ 04488156
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 63822

 

www.szc.cz