Během roku připravujeme několik velkých akcí, ale i tematické víkendy specializované na určitou skupinu produktů.