Vhodnou budku vybírejte podle toho, jaké ptáky chcete do zahrady přilákat. V každém případě musí ale splňovat veškeré nároky ptáků: mít odpovídající rozměry, správné vletové otvory i vnitřní úpravu a být otvíratelné tak, aby je bylo možno na podzim pohodlně čistit. Musí ptákům nabídnout výhodné a bezpečné místo pro vyhnízdění a vyvedení mláďat.

 

Kdy budky vyvěšovat?

Možná to bude znít paradoxně, ale nejvhodnějším termínem pro vyvěšování nových budek je podzim. Nové budky stačí do jara opršet a lépe splynou s okolím. Navíc některé druhy ptáků (sýkory, šoupálci) si vyhlížejí své hnízdiště již od podzimu.

 

Pokud jste nestihli pověsit budku na podzim, nemusíte si dělat starosti. Pokud vyvěsíte budku v období předjaří a časného jara, zahnízdí v ní především druhy, které se k nám vracejí ze svých zimovišť. Z ptáků, které k nám přilétají jako první, nás budou zajímat především špačci obecní, skřivani polní, čejky chocholaté, konipasi bílí, kteří většinou přilétají již v únoru nebo u nás při mírných zimách i zimují. V březnu se objevují drozdi zpěvní, budníčci menší a čápi – nejprve čápi černí a poté čápi bílí. Na konci března a během dubna přilétají například vlaštovky obecné, jiřičky obecné, pěnice černohlavé, slavíci obecní a rákosníci. Mezi nejpozdější navrátilce, kteří se vrací až v květnu, patří sedmihlásek zpěvný, rorýs obecný, ťuhýk obecný, lelek lesní a žluva hajní.

 

Kam budku umístit?

Budky slouží především pro vyvedení mláďat, proto bychom je neměli vystavovat ani přímému odpolednímu slunci, ale ani bychom je neměli umisťovat do přílišného stínu. Budku doporučujeme zavěsit tak, aby vletový otvor byl zejména v hustších porostech směřován ke světlinám a průsekům a orientován na jih až jihovýchod, odkud je méně srážek. Výška zavěšení se může lišit podle toho, pro jaké ptáky je konkrétní budka určena. U budek umístěných na volně stojících stromech je také vhodné použít prvky, které ptáky ochrání před šplhajícími predátory, například ochranné límce, plechové manžety nebo prstence z větviček.

 

Kdy, jak a proč budku čistit?

Nejvhodnějším obdobím pro čištění ptačích budek jsou podzimní měsíce počínaje srpnem. Při podzimním čištění odstraňte stará hnízda ptáků, někdy i hnízda vos a sršňů, a pokud možno je spálte. Dno budky vyčistěte od prachu z ptačích brk, nejlépe štětcem. Při čištění nezapomínejte, že budka může být plná ektoparazitů a blech (tito parazité bývají často kolem vletového otvoru). Z tohoto důvodu dbejte při čištění na dodržování hygienických opatření. Budka by se nikdy neměla vystříkávat dezinfekčními prostředky nebo prostředky určenými k hubení hmyzu. Jarní čištění budek provádějte pouze v případě, že budky byly vyhledávány i v průběhu zimy jako útočiště před nepříznivým počasím.

 

Proč je budka prázdná?

I přes veškerou snahu se vám však může zdát, že hnízdní budka zůstala neobydlená. Zdání však často klame. Tyto neobydlené příbytky často slouží jako denní i noční útočiště pro nehnízdící nebo mladé ptáky a doporučuje se proto je na stromech ponechat.