Všichni známe reklamu, kde tatínek s holčičkou v lese řežou krásný stromek a za pár okamžiků prchají z lesa s velkým kňourem v patách. Skutečnost je ale jiná.

 

… o dvanáct až jedenáct let dříve

Příběh naší jedličky začíná v období před dvanácti lety. Sběrači lezou ve výškách nad 20 metrů a sbírají šišky, z nichž získávají semínka budoucích stromků. Děje se tak nejčastěji ve státě Georgia v Severní Americe.

 

… o deset až osm let dříve

Semínka jedlí se vysejí ve specializovaných školkách mladých stromků, kde je o ně pečováno po dobu tří let. Po této době stromky dorostou velikosti něco málo přes 20 cm.

 

… o sedm až šest let dříve

Stromek byl přesazen ze školky na skutečnou plantáž. Tyto plantáže se nacházejí na různých místech v Evropě. Například v Německu, ve Skotsku, v Maďarsku, Polsku i v Čechách. Jedna z nejhezčích produkcí se ale nachází v Dánsku. Tato země má pro pěstování jedlí výborné klimatické podmínky a tamní pěstitelé skvěle zvládli technologii. Náš stromek tady roste další tři roky. Po tuto dobu je plantáž soustavně udržována v bezplevelném stavu a stromky začínají naznačovat svůj budoucí tvar. Na konci tohoto období je náš stromek asi 70 cm vysoký.

 

… o pět let dříve

V tomto období jsou stromky tvarovány a seřezávány, aby dosáhly hustého a pravidelného vzrůstu. V tuto dobu se také odstraňuje spodní patro, aby byl vytvořen základ pro budoucí upnutí do stojánku. Stromek je nyní vysoký asi metr. Z plantáže se začínají vyřezávat první stromečky, které by bránily v růstu svým sousedům.

 

… o čtyři až dva roky dříve

Po tuto dobu je o stromky pečováno ještě pečlivěji. Tvarování a stříhání musí být na opravdu odborné úrovni. Pokud by se pěstitel v této době dopustil chyby, bylo by již velmi obtížné ji napravit. Vše, co se se stromkem nyní stane, se už odrazí v jeho konečné podobě. Stromky koncem tohoto období dorostly do velikosti okolo 150 cm, část plantáže se již vyřezává a odprodávají se menší velikosti stromků.

 

… poslední období růstu

V tuto dobu je nejdůležitější uchránit stromek před vylomením terminálního výhonu. Do stromku již bylo investováno spousta práce a péče a přesto stačí, aby si na mladý terminál koncem jara sedl pták, výhon vylomil a práce může být během okamžiku zmařena. Stromek, který nemá terminál pro umístění vánoční špičky, je velmi špatně prodejný. Proto se zjara připevňují ke špičkám ochranné opory, které tomuto vylomení brání. Představte si, kolik práce to musí být na plantáži, která čítá až desítky tisíc stromů!

Poslední měsíce před uříznutím se plantáže silně hnojí, aby stromky získaly tmavě zelenou, zdravou barvu. V létě nastoupí týmy pracovníků, kteří označí stromy různými barevnými etiketami, čímž je roztřídí do různých kvalitativních a velikostních kategorií.

 

… těsně před uříznutím

Nyní je tedy stromek z našeho příběhu asi dva metry vysoký. Plantáž je roztříděna a připravena k prodeji. V tomto období každým rokem přijíždějí zástupci našeho Sdružení zahradnických center do Dánska, aby vybrali ty nejkvalitnější plantáže. Pokud chceme skutečně tu nejlepší kvalitu, je nutný každoroční dohled a osobní výběr. Při této cestě zkontrolujeme hlavně práci lidí, kteří značili stromky. Je nutné, aby do našeho exkluzivního výběru nebyly přimíchány i stromky s vadami. Věříme, že i pro letošní sezónu se nám to povedlo a že stromek, který si vyberete, bude krásným svědkem vašich spokojených Vánoc.

 

 

 

 

 

NÁŠ TIP:

Chcete se těšit z krásného vánočního stromku co možná nejdéle? Použijte k jeho uchycení stojánky firmy Elho. Všechny jsou vyrobeny z kvalitních plastů a mají speciální prostor pro zálivkovou vodu. Instalace stromku do stojánku je velice jednoduchá a zvládne ji opravdu každý.