Po bujné letní vegetaci se růst rostlin na konci září výrazně zpomaluje a jednotlivé části rostlin začínají odumírat. Připravují se tak na dlouhé zimní období. V tuto chvíli je velmi důležité měkké odstraňovat z vody odumřelé části rostlin, abychom se vyhnuli hromadění organické hmoty v jezírku a jejímu rozkládání. Ze stejného důvodu odstraňujeme z vody spadané listí. Tuto činnost si můžeme výrazně usnadnit pomocí jemné síťoviny, kterou natáhneme nad hladinu jezírka. Pokud takovou možnost nemáme, pomůže nám s odstraňováním spadaného listí a odumřelých částí rostlin vodní vysavač. S jeho pomocí dno jezírka jednoduše vysajeme a organický materiál, který by v průběhu zimy zbytečně znečišťoval vodu, odvedeme mimo jezírko například pod keře nebo stromy, kde poslouží jako výborné organické hnojivo.

 

Na zimní období se začínají připravovat také ryby. S klesající teplotou vody se snižuje jejich schopnost trávit potravu. Nedokonale strávené krmivo se potom ve vodě rozkládá a dodává do vody živiny, které podporují růst řas. Krmné dávky proto v průběhu podzimu postupně snižujeme a v zimě ryby nekrmíme vůbec.

 

Při dlouhodobém poklesu teploty vody pod 10 oC se aktivita bakterií a účinnost filtru snižuje na minimum. Nastává vhodný čas na zazimování techniky, která nám pomáhala v průběhu sezóny udržet v jezírku čistou, průzračnou vodu. UV lampu a filtrační prvky odpojíme, vyčistíme a odložíme do prostoru chráněného před mrazu. Čerpadlo vypneme a pokud je umístěno v nezamrzající hloubce 80 cm a více, můžeme ho nechat ve vodě. Na jaře se vytáhne, vyčistí a uvede do provozu.

 

V případě, že chováme v jezírku ryby, je nutné se připravit i na dny, kdy teploty dlouhodobě poklesnou pod bod mrazu a naše jezírko pokryje souvislá vrstva ledu. Na hladině jezírka musíme vytvořit a udržet místo bez ledu. Osvědčeným řešením je použití Icefree zařízení, které plave na vodě a pomocí čerpadla dopravujícího vodu z hloubky cca 40 cm k plováku udržuje na hladině nezamrzající otvor o průměru asi 20 cm.

Otvor v ledu je důležitý pro únik škodlivých plynů z jezírka, které by mohly v nejhorším případě způsobit úhyn ryb.

Dobře připravené jezírko a jeho rybí osádka přečkají zimní období bez újmy. V zimě zamrzlá hladina jezírka ozvláštní celou zahradu a na jaře se opět budeme těšit na zvuk potůčku a pohodo vé chvilky na břehu našeho jezírka.

 

TIP: Pokud nechcete mít s vybíráním listí z jezírka na podzim práci, doporučujeme použít skimmer, který sbírá z povrchu vodní hladiny spadané nečistoty dříve, než se stačí potopit. Podle typu skimmeru zůstávají nečistoty v zádržném košíčku, nebo jsou čerpadlem dopraveny do filtru. Nezůstanou tedy na dně a nemohou se rozkládat, což příznivě ovlivňuje kvalitu vody a hromadění jedovatých plynů pod ledovou vrstvou.