Do běžné půdy, do vlhka i do vody:

Tisovec (Taxodium distichum)

Tento opadavý jehličnatý strom pochází z jihovýchodních oblastí USA a původní druh může i v našich podmínkách dorůst do výšky až kolem 20 metrů. Neroste však příliš rychle, proto se hodí i do středně velkých zahrad. Tisovec je silně světlomilnou dřevinou, která nejlépe prosperuje jako solitéra bez konkurenčních stromů v bezprostředním okolí. Pro zdravý růst potřebuje alespoň vlhkou půdu mírně kyselé až kyselé půdní reakce. Hlavní zajímavostí tohoto stromu je jeho vysoká přizpůsobivost k trvale mokré půdě. Je to jedna z mála dřevin vhodná do našich klimatických podmínek, která je schopna trvale a bez následků žít nejenom v mokré půdě, ale i na zaplaveném stanovišti v mělké vodě. V trvale mokrém prostředí vytváří z kořenů zhrublé výběžky, které vystupují až nad úroveň hladiny a které fungují jako dýchací kořeny zásobující rostlinu nezbytným kyslíkem.

Existuje několik odrůd s podstatně menším vzrůstem. Třeba kultivar ‘Cascade Falls‘ vytváří krásně převislé větve rostoucí pouze směrem dolů. Odrůda ‘Secrest‘ má plochou, talířovitou korunu, která roste velmi pomalu. Za deset let může dorůst do průměru 1 až1,5 m. Velmi kompaktní korunu vytváří kultivar \'Schloss Herten\', úzkou, konickou a velmi pomalu rostoucí korunu pak nabídne \'Peve Minaret\'. Máte-li na zahradě trvale podmáčené místo a nechce se vám pokládat drenážní systémy, jsou to právě tisovce, které by v tomto prostředí mohly růst.

 

Na sesouvající se svahy:

Brslen (Euonymus europaeus)

Pokud je nový dům postaven na vyvýšeném nebo svažitém pozemku s větším množstvím ornice a svah terénu je prudký, hrozí riziko půdních sesuvů nebo postupné půdní eroze. Zvláště prudké deště mohou čerstvě navezenou ornici snadno odplavit. Na osázení takových míst lze použít celou řadu různých dřevin, které svými kořeny profil svahu zpevní a ochrání. Jedním z nejlepších pomocníků pro tyto situace je keřík, který je v naší přírodě původní, ale pěstuje se i v zahradách a parcích. Je to brslen evropský zajímavý zejména na podzim velmi atraktivními plody a růžově červeným vybarvením opadávajících listů. Tato dřevina se vyznačuje tvorbou velkého množství velmi jemných, přitom však pevných kořínků, které prorůstají horní část půdního profilu. Za určitých okolností – a to zejména v krajinářských výsadbách – se může brslen použít i v plošných výsadbách ve větším množství. V soukromých zahradách by takové výsadby mohly působit trochu monotónně, proto brslen vysazujeme jen nepravidelně v kombinaci s dalšími druhy rostlin. Pokud by z estetických důvodů dlouhodobě nevyhovoval, časem se může z výsadby odebrat, ale to už ostatní rostliny funkci zpevňování svahu budou plnit také. Mezitím však husté a jemné kořeny brslenu prorostou svahem a ochrání ho před půdními sesuvy.

 

Suché a kamenité půdy:

Hrušeň vrbolistá (Pyrus salicifolia ‘Pendula‘)

Nízké a kompaktní stromy jsou v posledních letech stále populárnější. Zdobí už nejenom městské parky a veřejná prostranství, ale často i soukromé zahrady u domů i chalup. Vybrat vhodný strom do vysychavých, chudých a kamenitých půd není vždy lehké. Doporučujeme vám hrušeň vrbolistou, která se nejčastěji pěstuje v převislé formě. Snadno ji v zahradnickém centru přehlédnete, protože do opravdové krásy naroste až ve volné půdě za několik let po výsadbě. Má drobné lístečky stříbrně šedé barvy, větve rostou někdy vodorovně, většinou se však sklánějí k zemi. Květy jsou bílé, někdy se trochu v rašícím listí ztrácejí. Plody jsou sice malinkaté, ale typicky hruškovité, svěže zelené barvy. Nejzajímavější je ale celkový vzhled stromu. Časem vytvoří hustou, kompaktní, stříbrně šedou korunu. Výborně snáší i razantní tvarování, takže se dá řezem udržet opravdu i ve velmi kompaktním tvaru. Jinak přirozeně dorůstá do výšky i šířky kolem5 m. Tento nenáročný strom po zakořenění výborně snáší horko i dlouhotrvající sucho. Nároky na kvalitu půdy jsou minimální. Díky stříbrné barvě listů vynikne nejlépe na tmavém pozadí.

 

Do zasolených půd:
Tamaryšek (Tamarix)

Oblíbený, trochu nostalgicky působící tamaryšek využijete v případě, že vaše zahrada těsně sousedí se silnicí udržovanou v zimě posypem solí. Výborně totiž snáší vysokou koncentraci solí v půdě, proto je právě tento rod mimořádně vhodný na lokality, kde hrozí vysoké zasolení půdy. Kromě toho tamaryšky dobře zvládají i vysoké teploty a déle trvající sucho. Potřebují dobře propustnou půdu a slunné stanoviště. Výsadbu tamaryšku ale dobře promyslete, protože po zakořenění velmi špatně snáší pozdější přesazování.