Co to vlastně hmyzí domek je a k čemu se používá?

Domek pro hmyz je lidský výtvor, který použitím přírodního nebo hmyzu neškodného materiálu vytváří vhodné prostředí pro rozmnožování a přezimování užitečného hmyzu. Obyvatelé hmyzího domku člověku potom mohou svým chováním a způsobem života pomoci člověku na zahradě (např. slunéčko sedmitečné pomáhá likvidovat mšice).

Nalákat hmyz právě k sobě do sadu, na zahradu, nebo třeba na balkón není nijak složité. Musíme mu zde ale vytvořit podmínky k životu – například umístit vhodný přístřešek, jakým se může stát hmyzí hotel.

K jeho vytvoření se většinou používají různé druhy materiálů: dřevo, větvičky, šišky, rákos, bambus, kůra stromů, kamínky). Do kusů dřeva se navrtávají otvory různého průměru, aby se zvýšila druhová bohatost hmyzu. Pro úkryt motýlů se použijí duté prostory kryté deskou s delšími úzkými průřezy.

Hmyz je citlivý na chemické znečištění, proto je zapotřebí se vyvarovat nátěru barvou, která obsahuje škodlivé látky.

Mezi hmyz, který používá hmyzí domek k rozmnožování, patří samotářské včely a vosy. K přezimování použijí domeček slunéčka sedmitečná, mnoho druhů motýlů a dalšího hmyzu.

Hmyzí domečky jsou populární mezi zahrádkáři a pěstiteli bio ovoce, neboť si tímto způsobem zajišťují opylení i tam, kde nejsou v dosahu včely medonosné. Umísťují se tak, aby obyvatelům poskytly suché, teplé a před silným větrem chráněné místo.

Postavit hmyzí hotel je snadné a navíc je každý jiný – záleží jen na šikovnosti a nápadech stavitele. Hmyz v přírodě vyhledává úkryty ve všemožných štěrbinách, škvírách, puklinách ve zdech, ve starém dřevě. A právě takové úkryty by měl hmyzí hotel nabízet.

Umístěním hmyzího domku do zahrady získáme nejen estiecky zajímavý prvek, ale zejména jedinečnou šanci pozorovat život brouků a dalšího hmyzu.

Hmyzí domeček si můžete vyrobit sami a nebo využít široké nabídky, kterou naše zahradnické centrum nabízí.

Záleží jen na vás.

 

O hmyzích domečcích čtěte také zde