Cibuloviny se začínají ukazovat v době, kdy se trvalky teprve probouzejí ze zimního odpočinku, a to díky vegetačnímu cyklu, který vyplývá z jejich původního stanoviště. V něm se vesměs střídá vlhké jaro s teplým létem. Na rozdíl od přírodních stanovišť jsou u nás delší zimy a léto nebývá tak dlouhé a horké. Po zatažení rostlin po odkvětu je tedy nutné se o rostliny postarat tak, abychom docílili optimálního vyzrání cibulí a tím vydatného kvetení v příštím roce.

Pokud chceme mít z těchto rostlin radost a užitek, je nutné se o ně postarat už při samotné výsadbě.
Většina cibulovin (kvetoucích na jaře) a hlíznatých rostlin se vysazuje na podzim, protože mnoho z nich potřebuje ke správnému zakořenění nižší teploty (září – říjen). Na jaře se vysazují teplomilné cibuloviny, některé lilie a nemrazuvzdorné hlíznaté rostliny (např. jiřiny).

Při výsadbě je důležitým faktorem hloubka výsadby, která by se měla rovnat asi dvoj- až troj-násobku velikosti cibule s ohledem na druh půdy. Při výsadbě se mohou cibule nebo hlízy vysazovat do půdy jednotlivě nebo do skupin. Při větším množství cibulí je lépe vysazovat do předem odhrnuté země do požadované hloubky. A právě k tomuto účelu výborně slouží košíky na cibuloviny, které jsou dostupné ve dvou různých tvarech (hranatém či kulatém provedení) a také v několika velikostech, aby si každý zahrádkář mohl vybrat ten správný pro své použití.

Košík se uplatní při výsadbě skupin cibulí nebo hlíz či pro výsadbu menších cibulek. Hlavní výhodou použití košíků je tak možnost nasázet cibule najednou bez nutnosti vyhlubování jednotlivých jamek. Košíčky zaručí rovnoměrnou hloubku výsadby a snadné vyjmutí z půdy z daného stanoviště. Kromě toho je velmi výhodné, že spolu s košíkem vyjmeme i drobné dceřiné cibulky, které bychom jinak museli složitě vybírat z půdy. Při použití košíků na cibuloviny zůstanou záhony čisté a rostliny mohou být snadno přemístěny na místo, kde budou plnit svou okrasnou funkci nejlépe. Po zatažení rostliny se z vyzvednutého koše snadno vyberou velké, květuschopné cibule, které se mohou přesadit na jiné místo, kde budou mít dostatek živin a příznivé podmínky pro další rok. Drobné cibule se pak lehce vyberou a dopěstují, aby zbytečně v příštím roce nezahušťovaly výsadbu a nečerpaly živiny.

Košíky na cibuloviny také pomáhají řešit prázdná místa po odkvětu rostlin. Po odkvetení se košíky z půdy vyjmou a rostliny se nechají zatáhnout. Místo po cibulovinách je možno osázet letničkami, které potřebují větší množství vody, která by cibulovinám neprospívala. Po letničkách je možné cibuloviny znovu zasadit na příslušné místo pro nadcházející rok.

Významnou funkcí košíků je omezení mechanického poškození při vyrývání cibulí a hlíz z půdy a rovněž zamezení pomíchání jednotlivých odrůd. Košíky se výborně uplatní při výsadbě do trvalkových záhonů, skalek nebo do výsadby dřevin.

Předností použití košíků na cibuloviny a hlíznaté rostliny je hned několik a jejich využití zaručí úspěch při pěstování těchto překrásných květin, které by měly zdobit každou zahradu.