Trochu historie

Začátky současné společnosti Ozdoba CZ jsou spjaty se jménem Václava Berger, který žil v podkrkonošském kraji, kde má svoje počátky historie výroby dutých perlí v Čechách. Možná proto začal podnikat právě v tomto oboru – kolem roku 1900 kupuje skleněné polotovary, zadává je domácím dělníkům ke zpracování a poté je odvádí obchodníkům.

 

Ve svém počínání je velmi úspěšný a vytrvalý. Jeho podnikání neustává ani v době, kdy v roce 1908 sklářskou výrobu perel vytlačuje z trhu levná japonská výroba. Svého podnikání nezanechal ani v období první světové války, kdy byl nucen narukovat. Živnost a výchovu svých čtyř synů zanechal spravovat své manželce Marii. Svými dopisy z války ji instruoval, jak má obchod vést, jak kupovat, kdy a kolik prodávat.

 

Po válce se opět k obchodu vrátil, v polovině dvacátých let však přichází krize sklářského řemesla. Východisko nabízí Sklářský ústav v Hradci Králové zavedením nových výrobků – foukaných vánočních ozdob, jež se do té doby zhotovovaly jen okrajově. Díky tomuto kroku začíná i Václav Berger podnikat jako výrobce vánočních ozdob a do svého podniku zapojuje i své čtyři syny. Jeden z nich, Ing. Josef Berger, stál za užitečnými technologickými inovacemi. Na Technice v Brně získal návod na stříbření ozdob, navrhl bezpečnější i výkonnější hořák pro foukání skla a do praxe uvedl snadný a dodnes nejrozšířenější způsob zavěšování vánočních ozdob pomocí kovové záponky – vidlicového pérka protaženého krytkou (čepičkou).

 

Mezi první vzory patřily nestříbřené skleněné koule malované dekorem vánočních stromečků, komet, sněhuláků a květin, později k nim přibyly náročnější tvary foukané do forem a stříbřené zboží – mikulášové, čerti, andílci, domky a kostelíky, jedlové šišky, muchomůrky, konvičky nebo ptáčci. V nabídce nechyběly ani perlové ozdoby a dekorace. Hotové zboží putovalo nejen do vnitrozemí a Evropy (například Jugoslávie, Velké Británie, Nizozemí, Německa), ale od roku 1937 též přímo do USA (firma Woolworth).

 

Po roce 1945 se firma nesla na vlně poválečné konjunktury a prodávala své zboží po celé Evropě. Podnik měl dvě provozovny: hlavní závod v Bílé Třemešné vedl Emil Berger, pobočka v Trotině patřila Jaroslavu Bergrovi.

 

V průběhu roku 1948 byl celý podnik, včetně soukromých vilek, aut, motocyklů a ostatního majetku Václava Bergera a jeho potomků, znárodněn a začleněn do nově ustanoveného národního podniku Skleněná bižuterie se sídlem v Jablonci nad Nisou. Václav Berger jako původní majitel musel ve zcizeném podniku pracovat jako skladník. Stejně i syn Jaroslav zůstal po celý život zaměstnancem nově vzniklého sklářského podniku – pracoval jako foukač skla. Po několika letech provozy delimitací přešly na výrobní družstvo Vánoční ozdoby ze Dvora Králové nad Labem.

 

A současnost?!

V roce 1991 se na rodinnou tradici výroby vánočních ozdob rozhodli navázat manželé Juklovi. Miroslava je vnučkou zakladatele podniku Václava Bergera, dcerou jeho syna Jaroslava Bergera. Své podnikání začínají v malých prostorách rodinného domu a jsou úspěšní. V letech konjunktury si tak mohou zakoupit novou budovu, kterou přebudují na výrobní podnik. Výrobu se jim daří udržet i přes krizový rok 2006, kdy je vlivem změn v exportní společnosti Jablonex zcela ochromen celý zahraniční obchod jejich podniku.

 

Ruční práce je nenahraditelná. Každá koulička je originálem.

 

A jak Miroslava Juklová hodnotí příliv levných vánočních ozdob z Číny? „Tyto výrobky jsou od našich přece jen odlišné. Používají především strojové foukání a dekory obkreslují z našich vzorků. Kvalita se nedá s originály srovnávat, protože ruční práci žádný stroj nenahradí. Čínské ozdoby nemají takový glanc a rozhodně se nefoukají a nemalují tak jako ty naše – s citem, láskou a především individuálním rukopisem.“

 

Video o výrobě vánočních ozdob zde