Adventní věnec je tradiční symbol sloužící k symbolickému odpočítávání čtyř týdnů adventu. Obvykle má podobu věnce z jehličnatých větví ozdobeného čtyřmi svícemi. Každou adventní neděli se zapaluje další svíčka. Svíček může být i víc, v závislosti na zvyklostech a trendech. Svíce mohou být různě vysoké, různých barev, symetricky, nebo asymetricky rozmístěné. Zdobené věnce bez svíček, které jsou také nazývány adventní věnce, jsou používány k ozdobení vchodových dveří. Klasické adventní věnce byly zavěšované na stuhách, v posledních letech je nahradily věnce, které se kladou přímo na svátečně upravený stůl. 

 

Symbolika adventního věnce

Věnec představuje vítězství. Je to symbol výhry slunce nad tmou. Věnec se dával jako projev úcty, důstojnosti, ale i radosti. Adventní věnec je hold očekávanému Ježíši. Je to jistým symbolem naděje i sloučení člověka s bohem.

Víte, že ...

Je tradicí, že na adventním věnci jsou svíčky vždy zapalovány proti směru hodinových ručiček.

Adventní věnec ve víru módních trendů

Adventní věnec však není jen zkostnatělou tradicí, jak by se mohlo na první pohled zdát. Stal se součástí módních trendů; už se nehledí na postavení svící, na jejich tvar, na použité materiály ani na celkovou barevnost.

Na dveřích dnes visí pouze vánoční vítací věnce, ty adventní se přestěhovaly dovnitř, na sváteční stoly.

Každý tradiční adventní věnec by měl však mít slaměný základ, na který se pak následně připevňují větvičky z jehličnanů. Ozdoby i svíčky na věnci by tradičně měly být ve fialové barvě, která je hlavní barvou Vánoc. Proč je ale pro současného člověka tradiční barvou Vánoc červená? Vytvořit v zimě fialový odstín nebylo dříve ničím jednoduchým, proto i fialové stuhy byly velice drahé a ne pro každého dostupné. Lidi proto fialovou barvu časem nahradili barvou, která byla dostupnější - červenou. Dnes se však i adventní věnec stal součástí módních trendů a proto je barevnost adventních věnců skutečně různorodá.

Historie adventního věnce

Věnce ze zelených rostlin, stejně jako svíčky, byly zřejmě symbolicky používány v Evropě už před příchodem křesťanství. Podle některých teorií byl v předkřesťanské době symbolicky (zelené rostliny a svíčky symbolizují život v protikladu k okolní studené zimě) využíván i věnec v té podobě, kterou má dnes věnec adventní. Křesťanstvím byl přímo převzat někdy okolo šestnáctého století.

Podle jiných výkladů byla tradice adventního věnce založena až v 19. století. Vůbec poprvé se prý adventní věnec objevil v Hamburku, kde jej na dveře zavěsil teolog Johann Heinnrich Wichterm v roce 1837. Ten mimo jiné založil školu pro chudé děti. Ty se ho v předvánoční době každodenně ptaly, kdy už budou Vánoce. Proto vyrobil předchůdce dnešních adventních věnců ze starého dřevěného kola, 19 malých červených svíček a 4 bílých svící. Každý den se zapalovala jedna svíčka, v neděli velká bílá, v ostatní dny malá červená. Zvyk se rozšířil postupně do celé Evropy, měnící se počet svící se ustálil na dnes používaných čtyřech či pěti.

 

 

Text: Zahradnictví Dvořák a syn

Zdroj: Adventní věnec [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2015, Datum poslední revize 28. 10. 2015, 10:41 UTC 

Foto: Zahradnictví Dvořák a syn