Ochrana ovocných stromů a keřů patří k jedné z nejdůležitějších stránek jejich pěstování. V této kapitole najdete veškeré škůdce a nemoci, které mohou napadnout ovocné rostliny.

Pro vaši snažší orientaci je kapitola členěna podle ovocných stromů. U každého druhu jsou potom přehledně uspořádány choroby, které daný druh nejčastěji napadají. Věnujeme se samozřejmě projevům napadení choroby nebo škůdce doplněným fotografií, nabídneme vysvětlení proč k tomuto napadení dochází i jak s ním naložit.

Pevně věříme, že na základě poznatků se budete moci těšit z bohaté úrody vlastního ovoce.