Hlavní choroby a škůdci postihující jabloně:

Mezi níže uvedenými obrázky vyberte příznaky, v odkazu u obrázku najdete popis a postup při léčení konkrétní choroby.

 

Strupovitost jabloně

Na listech, květech i plodech zpočátku sazovité, později různě velké šedočerné skvrny a plochy. Postižená pletiva nekrotizují, silně napadené listy žloutnou a předčasně opadávají. Napadené květy a silně napadené mladé plody opadávají. Větší silně napadené plody se deformují, později praskají a následně často hnijí. V závěru léta může dojít k pozdnímu napadení, kdy na plodech vznikají drobné černé skvrny.

více zde

 

 

Padlí jabloně

Na listech, letorostech i mladých plodech bělavý (moučnatý) porost podhoubí patogenu, na kterém se na konidioforech diferencují konidie. Při silném napadení zúžení, deformace a zasýchání okrajů i celých listů.  Silně napadené vrcholky zastavují růst a zasýchají. Při napadení starších listů na čepelích žluto zelené, později bělavé skvrny. Na plodech zůstává po napadení síťovitá rzivost.

více zde

  

 

Moniliová hniloba jablek

Na plodech hnědé rychle se rozšiřující hnilobné skvrny. Postupná hniloba celých plodů. Hniloba začíná nejčastěji od místa poranění (poškození živočišnými škůdci, krupobitní poškození, praskání plodů). Na napadených plodech později vyrůstají béžové polštářky (sporodochia) patogenu, která jsou obvykle uspořádána v soustředných kruzích. Hnijící plody opadávají nebo mumifikují a zůstávají v korunách stromů.

více zde

 

 

Sazovitost jablek

Na vyvinutých a zrajících plodech různě velké a utvářené šedočerné až černé (sazovité) skvrny. Skvrny se zvětšují a spojují, až vznikají souvislé plochy. Plošný projev příznaků je v zpravidla v místech, která jsou nejdéle ovlhčena. Černý povlak původce je tvořen myceliem a drobnými shluky mycelia. Skvrny lze s povrchu plodu setřít. K nekróze slupky a dužniny nedochází. Silně napadené plody jsou nevzhledné a mají horší skladovatelnost, dříve zavadají. 

více zde

 

 

Svilušky na jabloních

Na listech drobné světlé skvrnky, při silnějším napadení hnědnutí, deformace a zasýchání listů. Především na rubu listů vajíčka, larvy, nymfy a dospělci škůdce. Sviluška ovocná je 0,5 – 0,6 mm dlouhá červeně zbarvená. Nespřádá pavučinku. Sviluška chmelová je menší, žlutozeleně nebo žlutohnědě zbarvená. Přezimující samičky jsou červené. Na bocích mají 2 nápadné tmavé skvrny.  Spřádá pavučinku. Po silném poškození listů dochází k zastavení růstu letorostů. Sviluška ovocná se často vyskytuje také na slivoni.  Sviluška chmelová je široce polyfágní, škodí na mnoha druzích bylin i dřevin.

více zde

  

 

Mšice na jabloni

Na jabloni škodí především mšice jabloňová a m. jitrocelová, výskyt dalších druhů mšic je méně častý. Mšice jabloňová je zelená a způsobuje příčné svinování listů na letorostech i v listových a květních růžicích. Napadené letorosty jsou slabší, zkroucené a zasýchají. M. jitrocelová je tmavě zbarvená a způsobuje nápadné svinování, zduření a krabacení listových čepelí. Napadené části listů jsou zbarveny žluto zeleně, v některých případech i červeně. Plody napadené mšicemi zůstávají malé a zdeformované, často mají hrbolatý povrch. Mšice produkují sladkou medovici, medovici osídlují černě, které vzhledově znehodnocuje plody.

více zde

 

 

Vlnatka krvavá

Červeno fialově nebo červeno hnědě zbarvené mšice, sají na letorostech, větévkách, větvích a kmenech. Kolonie mšic jsou pokryty nápadnou voskovou vatou. Na napadených částech v důsledku sání mšic vznikají drobné boulovité výrůstky. Při silném napadení deformace letorostů.  Poškození mohou být vstupní branou pro infekce patogeny.

více zde

 

Pilatka jablečná

Původce časné červivosti jablek. Vylíhlé larvy vyžírají pod slupkou plodu povrchové chodbičky, které se zacelují. Na slupce později vznikají nápadné korkovité jizvy, které nejčastěji probíhají v oblouku kolem plodu. Starší larvy vyžírají přímé chodby k jádřinci. Jedna larva poškodí 3 – 4 plody. Napadené plody mají okrouhlý otvor a dutinu vyplněnou kašovitou drtí, která je zčásti vytlačována z plodu. V plodu bělavá larva s hnědou hlavou. Později je jádřinec zcela vyžrán a vzniká hnědá nebo černá dutina Napadené plody opadávají.

více zde

 

 

Obaleč jablečný

Původce červivosti jablek. Mladé housenky vyžírají pod slupkou stočenou chodbu a později dutinu vyplněnou trusem. Rezavé granule trusu jsou vytlačovány vstupním otvorem na povrch plodů. Později housenky vyžírají přímou chodbu směřující k jádřinci. Vytvořená dutina je vyplněna trusem. Po ukončení vývoje housenky opouštějí plody otevřeným otvorem. Časně napadené plody přestávají růst a opadávají. Plody napadené letní generací škůdce předčasně dozrávají a často opadávají. Uvnitř poškozených plodů růžová housenka s hnědou hlavou a hnědý trus. Za deštivého počasí jsou poškozené plody napadány houbami z rodu Monilinia a hnijí.

více zde

  

 

Píďalka podzimní

Okousané mladé listy a květy, později okousané vyvinuté listy i plody. Na plodech hluboký žír.  Mladé housenky jsou šedohnědé, starší žluto zelené, na bocích mají 3 bílé linky a na hřbetě černou linku.  Pohybují se typicky píďalkovitě. Mladé housenky si vytvářejí přechodné úkryty ve svinutých listech. Starší housenky si spřádají řídký pavučinovitý zámotek. Dospělá housenka je až 3 cm dlouhá.

více zde

 

Květopas jabloňový

Poupata se nerozvíjejí, korunní plátky hnědnou a zasýchají („zapečené květy“). Vykousané vnitřní části květů. Uvnitř poškozených květů bílé rohlíčkovité larvy s tmavou hlavou, později bělavé kukly.

více zde