Zahájili jsme prodej cibulovin a hlíznatých rostlin - jiřin, begonií, mečíků (gladiol). K dispozici jsou volně ložené nebo balené cibule a hlízy.