O autorovi

Vjačeslav Antoš - Nejprve se zabýval restaurováním historického nábytku a svůj volný čas věnoval tvůrčí práci. Vysokoškolské vzdělání doplnil studiem dějin umění na Rudolfínské akademii v Praze.

Působí jako restaurátor, tvůrce historických interiérů a také jako výrobce moderního dřevěného nábytku. Ve svém volném čase se věnuje především tvorbě dřevěných plastik a abstraktních obrazů. Dlouhý čas věnoval díla především svým přátelům a rodině.

Tvůrčí umění v každém díle zachycuje určitý pocit nebo myšlenku, které Vám ukazuje krásu a tajemství dřeva.

 

 

Výstava dřevěných plastik Vjačeslava Antoše v Zahradnictví Dvořák a syn potrvá až do konce července, pak se přesune do cisterciáckého kláštera v Oseku.