Travní rohož je přírodní zelený koberec obohacený o travní osivo, který může každý z nás snadno vypěstovat na své zahradě. Používá se při zakládání travnatých ploch, je skvělý jako protierozní ochrana, na svahy, na všechna problémová místa, na vysprávky již zapojených trávníků.

Rohože jsou tvořeny stoprocentně přírodními vlákny, do nichž je strojově zapracováno travní osivo. Pokládka travní rohože je nenáročná – na připravenou půdní plochu se rozvine jako koberec a důkladně zalije. Na trh se dodává v rozměrech 1x2, 1x10 a 2x50 metrů.

Travní rohož má celou řadu výhod. Oproti ručnímu setí zaručuje rovnoměrný výsev po celé ploše a osivo je zároveň chráněno vrstvou textilie před vyzobáváním ptáky. Navíc netkaná textilie zabraňuje nežádoucímu výparu z povrchové vrstvy země a zajišťuje tak ochranu před vysycháním. Současně chrání půdu před erozí. Netkaná textilie zpevňuje narušený terén do doby, než se zapojí kořeny travního porostu. Textilie se postupně rozloží a je zdrojem živin.

Při pokládce v okolí rodinných domů travní rohož v porovnání s klasickým výsevem zamezí znečištění obuvi a nánosu hlíny z terénu.

Dříve než položíme travní rohož, nesmíme zapomenout srovnat terén tak, aby na něm nebyly nerovnosti jako kameny, tvrdé hroudy, prohlubně a podobně. Doporučujeme ošetřit půdní plochu vhodným herbicidem a zbavit se tak nežádoucích plevelů a rostlin. Velmi důležitá je závlaha, půdní plochu je nutné řádně zalít vodou.

Pokládání travní rohože je opravdu nenáročné. Na připravenou půdní plochu se rozvine tak, aby ji kopírovala a měla s ní bezprostřední kontakt. Podle vlastního projektu ji můžeme tvarovat do různých vzorů.

Jednotlivé pásy travní rohože pokládáme těsně k sobě. Každý pás je nutné zvlášť upevnit sponou. Na svažitém terénu ji kotvíme až za hranou svahu ve vzdálenosti 50 cm od sebe tak, aby horní okraj byl zapuštěn do úzké rýhy a zasypán zeminou. Zabrání se tím průniku vody pod již položenou travní rohož a vzniku eroze. Řádně zalijeme vodou celou její plochu.

Údržba travní rohože je obdobná jako u klasického trávníku, který dokáže plně nahradit.

 

Travní rohože

  • snadný způsob založení trávníku
  • zaručuje rovnoměrný travní porost
  • chrání před vyzobáváním osiva ptáky
  • brání výparu vody a chrání půdu před erozízpevňuje terénv několika rozměrech