Dušičky neboli “Památka všech zesnulých“ se slaví v zemích s křesťanskou tradicí už od 10. století. Během tohoto období je zvykem navštívit rodinný hrob a rozsvítit na něm svíčku, položit květiny nebo jiné dušičkové aranžmá. Položením květin, věnečku a zapálením svíčky dávámekaždým rokem svým blízkým, kteří nás navždy opustili, najevo, že na ně myslíme.

Tento svátek pochází z keltské tradice ze svátku SAMHAIN. Keltové zapalovali ohně, aby se duše pozůstalých mohla ohřát a strávit s nimi noc. Svíčky, které dnes zapalujeme, jsou pozměněnou formou právě této tradice.